Каталог конфигураций, отчетов и обработок для 1С


 https://infostart.ru/public/73421/

Скачать:
73421_Istoriya_izmeneniya_obyekta__-_neposredstvenno_iz_dokumenta.epf