Внешняя обработка для автоматизации обмена через почту :-) для 1С


 https://infostart.ru/public/65934/

Скачать:
65934_Vneshnyaya_obrabotka_dlya_avtomatizatsii_obmena_cherez_pochtu_-).epf