Обработка таблиц значений v 0.2 для 1С


 https://infostart.ru/public/65575/

Скачать:
65575_1_Obrabotka_tablits_znacheniy_v_0.2.epf
65575_2_Obrabotka_tablits_znacheniy_v_0.2.epf