SubSys: Настройка контроля заполнения справочников и документов в момент записи v.2 для 1С


 https://infostart.ru/public/19562/

Скачать:
19562_1_SubSys_Nastroyka_kontrolya_zapolneniya_spravochnikov_i_dokumentov_v_moment_zapisi_v.2..dt
19562_2_SubSys_Nastroyka_kontrolya_zapolneniya_spravochnikov_i_dokumentov_v_moment_zapisi_v.2..dt