Каталог конфигураций, отчетов и обработок для 1С


 https://infostart.ru/public/15868/

Скачать:
15868_Vygruzka_na_sayt_(mojno_dlya_Bitriks)._Dlya_konfiguratsiy_1S8_UT_BP_i_UPP.epf